Szykowany światu w Watykanie nowy mszał oznacza śmierć Ołtarza, a „Śmierć Ołtarza oznacza śmierć świata”...

Ostatnie orędzia Pana Boga w ramach „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”, nie pozostawiają nam najmniejszych złudzeń co do tego, że Jego cierpliwość do tego świata... kończy się.

Msza święta - Ofiara, ten potężny strumień łask Pana Boga na Ziemię, powoli ustaje, i nie jest ważny w tym momencie spór tzw tradycjonalistów z novusami (jak pogardliwie ci pierwsi nazywają wiernych uczęszczających na posoborową Mszę św), na co uwagę zwraca sam Bóg Ojciec :
„Zrozumcie, Moje umiłowane dzieci. Jeśli Ja, Bóg Nieba i Ziemi, obrażany i drażniony uwłaczającą Mi liturgią nieodpowiednią do wagi wydarzenia Mszy świętej, przychodzę na nią, aby przyjąć z rąk kapłana Ofiarę Mojego Syna, o ile bardziej wy powinniście szanować tę Ofiarę. Wielu z was twierdzi, że jest nic niewarta przez wzgląd na swoje błędy liturgiczne, a Moje piętnowanie tych błędów uważacie za usprawiedliwianie dla swojej pychy. Piętnuję błędy modernizmu (…) ale te błędy nie zmieniają istoty Ofiary Mszy świętej.”

          Ważnym więc jest zdefiniowanie tego warunku sine qua non przetrwania tego świata, jakim jest Ołtarz.  Także w tym miejscu dostaliśmy od Boga Ojca jednoznaczną, obiektywną wykładnię ważności Ołtarza, czyli Ofiary Mszy świętej:
„...choć w zewnętrznej formie Ofiary Mszy świętej zostało zmienione wiele [po II Soborze watykańskim- dop. aut.], zasadnicza istota tej Ofiary pozostała niezmienna. To znaczy Kanon Mszy świętej, który jest sercem samej Ofiary. Słowa Konsekracji, jakie wypowiada kapłan, konieczne przy tym czynności i materia niezbędna, aby dokonała się cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pańską to konieczne absolutnie warunki ważności Ofiary Mszy świętej, aby się ona dokonała. Wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dla zubożenia i zmniejszenia skuteczności tej Ofiary czynią to poprzez zmniejszenie stopnia wiary zarówno u kapłanów jak i u wiernych, natomiast na sam fakt zaistnienia Ofiary Mszy świętej nie mają wpływu. Dopiero zmiana słów Konsekracji zmienia Ofiarę w nabożeństwo bez Ofiary. Bez cudu Konsekracji, a więc obecności Chrystusa jako Ofiary na Ołtarzu, nie może być mowy o Mszy świętej.”

            Już na tym etapie jaskrawo widać, że dla przetrwania ludzkości na tej Ziemi potrzebna jest osoba... kapłana... Czy to nie dlatego szatan, rękami swoich sług, tak zaciekle walczy z kapłanami? Wiemy przecież, że szatan od samego początku walczy z człowiekiem, a ostatnio, swoją perfidią, różnymi metodami chce zniszczyć całą ludzkość, co bardzo skutecznie przysłania swoim zaciekle służącym mu sługom, o których upomni się na ich Sądzie Bożym. Bóg Ojciec w swoich orędziach wskazuje jednoznacznie, obiektywnie na tą wyjątkową ważność kapłanów w naszym być, albo nie być na tej Ziemi :
„Moje dzieci, szanujcie kapłanów. Wszystkich kapłanów. Wszystkich biskupów. Ganię po raz kolejny wszystkich, którzy ośmielają się oceniać, krytykować i obgadywać kapłanów, którzy wydają o nich sądy publiczne i skryte. Oni właśnie powinni zagryźć swoje języki do krwi, aby zadośćuczynić Mi za obgadywanie Moich wybranych synów, którzy przynoszą największe błogosławieństwo całemu światu. Nawet jeśli ich życie osobiste nie jest doskonałe lub jest dalekie od doskonałości, wciąż są oni i pozostają błogosławieństwem na Ziemi poprzez odprawianie Ofiary Mszy świętej.” 

            W związku z powyższym, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ludzkość w swoim żywotnym interesie, jeżeli chce przetrwać na tej Ziemi, musi bronić Ofiary Mszy świętej i... kapłanów- wybranych synów Pana Boga. Jak mamy to robić? Bóg Ojciec nie pozostawia nas i tutaj samymi sobie. Daje nam gotową receptę :

„... możecie pokochać Mszę świętą i możecie Mnie przebłagać, ponieważ ta Ofiara zawsze Mnie przekonuje. Dałem wam broń, którą możecie pokonać samego Boga w przymiocie Jego Sprawiedliwości, nie jest więc świat straconym, a nadzieja wygasłą, dopóki macie kapłanów i Ofiarę Mszy świętej.
            Szatan usilnie zwalcza tę ostatnią deskę ratunku dla świata, ale Ja ubiegam jego zamiary. Daję wam moc nadziei i wiedzy do pokonania tego smoka. Ukrywa się on pod pozorami pobożności i dobroci, miłosierdzia i wiedzy, ale jest dziką bestią żarzącą się nienawiścią do wszystkiego, co święte. Będzie was przekonywał, mówiąc. Głosząc to, czego Ja nie mówię, przybierając szaty światłości, a rozciągając nad wami ciemność. Nie pozwólcie mu na to, otwarcie sprzeciwiając się nowemu porządkowi w Kościele Bożym.
            Bądźcie wierni Moim słowom. Zachowajcie czujność wobec nadchodzącej zarazy. Zginą tylko ci, którzy nie czuwają, nie słuchają Mojego Głosu i Bożych natchnień(...)

            Błogosławię was na te dni walki w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Jak widać z powyższego opracowania, kluczowym momentem dla przetrwania tego świata jest Ofiara Mszy świętej z jej centrum jakim jest Kanon, a w nim Konsekracja. Szykowany światu w Watykanie nowy mszał zawiera zmienione już słowa Konsekracji, co będzie oznaczało zmianę Ofiary w nabożeństwo bez Ofiary i „Śmierć Ołtarza”. Bóg Ojciec nie pozostawia nam tutaj najmniejszych złudzeń, NIE WOLNO NAM SIĘ NA TO ZGODZIĆ, BO :

„Śmierć Ołtarza oznacza śmierć świata. Kiedy Ołtarz przestanie żyć, życie stracą wszyscy mieszkańcy Ziemi.  Jeżeli przestanie być składana Ofiara Bogu, istnienie świata i Kościoła jest bezsensowne. W Tabernakulum jest serce Kościoła, które nadaje sens istnieniu świątyni, jako budynku. Tabernakulum jest nieusuwalne. Tabernakulum jest jednak również sercem religii katolickiej, bez którego Katolicyzm przestanie istnieć. Puste Tabernakulum oznacza koniec Katolicyzmu. Brak konsekrowanych dłoni oznacza koniec Katolicyzmu. Zrównanie rąk konsekrowanych z rękoma reszty śmiertelników, oznacza schyłek wiary katolickiej. Jedynie kapłan ma moc zapełnić Tabernakulum, bez którego żadna świątynia nie ma racji bytu i oby zniknęła z powierzchni Ziemi. Bo świątynia bez Boga mieszkającego w Tabernakulum, jest świątynią pogańską... ”

Zachęcam także do przeczytania notek : Ks. Natanek współczesnym św Atanazym?
                                                                                          Katolicy mocą Pana Boga mogą wpływać na swoje życie i świat

Opracowując niniejszą notkę, korzystałem z :

- „Ofiara Mszy świętej”
- „Czas pokuty- Codzienna Ofiara Mszy świętej”
- „Droga Krzyżowa przed Tabernakulum”

Powyższe książki zostały opracowane na podstawie „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”, a które można nabyć w Grzechyni u ks. Dr hab. Piotra Natanka, pod numerem : 508 632 548 – p.Teresa