Zgodnie z art. 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako władzę rodzicielską rozumie się wszystkie prawa i obowiązki rodziców w stosunku do małoletniego dziecka.

Z mocy prawa władza rodzicielska sprawowana jest zarówno przez matkę jak i ojca, jeżeli oboje żyją. Zdarzają się sytuacje, kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana albo dochodzi do rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka. W takim przypadku Sąd opiekuńczy pozbawi jednego lub oboje rodziców władzy rodzicielskiej. Przeczytaj nasz artykuł, który dla Ciebie przygotowaliśmy i zobacz, jak wygląda proces pozbawiania władzy rodzicielskiej.

Odebranie władzy rodzicielskiej – poznaj trzy najważniejsze powody

 

Główną przesłanką do odebrania władzy rodzicielskiej jest tzw. zaistnienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu. Poprzez to określenie rozumie się przypadki, kiedy niemożliwe jest należyte wypełnianie obowiązków przez rodziców. Jako trwałą przeszkodę uznaję się m.in.:

 

  • wyjazd rodziców bądź jednego z nich za granicę,

  • zaginięcie,

  • przebywanie w więzieniu,

  • ciężka choroba wymagająca umieszczenia rodzica w placówce leczniczej.

 

Kolejnym powodem przemawiającym za odebraniem prawa do opieki jest nadużywanie władzy rodzicielskiej. Może objawiać się poprzez zmuszanie dziecka do wykonywania ciężkiej pracy lub do przestępstw. Termin ten określa również stosowanie przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej wobec małoletniego. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne uwzględniają również sytuacje związane z rażącym zaniedbywaniem obowiązków wobec dziecka mające wpływ na jego dobro. Mowa tutaj o rodzicach nadużywających alkoholu, bądź narkotyków.


Sprawdź, jak przygotować się na proces o opiekę rodzicielską

 

Postępowanie sądowe rozpoczyna się z urzędu lub na wniosek. Jeśli chcesz pozbawić drugiego rodzica praw rodzicielskich musisz przede wszystkim wskazać odpowiednie dowody potwierdzające niewłaściwe wypełnianie przez niego obowiązków rodzicielskich. W postępowaniu sądowym uczestniczą oboje rodzice, natomiast jeśli dziecko jest we właściwym wieku, a sąd uzna to za konieczne, może je wysłuchać. Oczywiście kluczowe dla sprawy może okazać się powołanie świadków, którzy potwierdzą nieprawidłowe zachowania rodzica względem dziecka oraz inne konieczne dowody. Zgodnie z art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd pozbawia władzy rodzicielskiej w sytuacjach, kiedy stwierdza zaistnienie trwałej przeszkody w jej wykonywaniu, nadużywanie władzy rodzicielskiej lub kiedy ustali rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka. Bardzo często przed wydaniem decyzji korzysta z pomocy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, Sąd może ją przywrócić.

 

Sprawy dotyczące pozbawienia praw rodzicielskich ze względu na stopień skomplikowania wymagają dobrego przygotowania. Jeśli szukasz doświadczonego prawnika z zakresu prawa rodzinnego wejdź na stronę https://www.adwokatchojka.pl/. Pamiętaj, że drugi rodzic wszystkimi możliwymi sposobami może próbować zaprzeczyć Twoim twierdzeniom. Prawnicy z Chojka Kancelaria Adwokacka dzięki wielu wygranym sprawom o władzę rodzicielską doskonale potrafią przewidzieć możliwe scenariusze przebiegu postępowania. Nie zwlekaj i zwiększ swoje szanse na wygraną wybierając walkę o dziecko z profesjonalistą u boku!