Narzędzia Fibonacciego- co warto o nich wiedzieć?

Jednym z najprostszych i najbardziej znanych narzędzi wykorzystywanych na rynku Forex są narzędzia Fibonacciego. Są to uniwersalne metody pomiarowe, które cieszą się ogromną popularnością wśród inwestorów. Mamy tutaj do czynienia z wieloma skutecznymi rozwiązaniami, które mogą być pomocne w ocenie rynku. W poniższym artykule postaramy przyjrzeć im się bliżej.

Ciąg Fibonacciego to doskonale znana nam metoda matematyczna, która jest niezwykle przydatna szczególnie w przypadku rynku Forex. Jest to nieskończona seria liczb, dla których każda kolejna liczba jest sumą dwóch liczb poprzednich, np. 0, 1, 1(0+1), 2(1+11), 3 (2+1), 5… itd. oraz stosunek pomiędzy jedną liczbą a drugą wynosi 1,618 - liczba ta nazywana jest złotym podziałem. Po raz pierwszy wykorzystano jej możliwości na rynku finansowym w XX w. Właśnie wtedy zauważono, iż stosunek wahań indeksów na giełdzie równy jest 1,618. To stało się swoistą podstawą badań matematycznych w analizie technicznej i wykorzystywania narzędzi Fibonacciego.

Jak wykorzystać zniesienia Fibonacciego?

W ogólnym ujęciu zniesienia Fibonacciego możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Są one wykorzystywane do pomiarów i korekt rynku, oraz pozwalają wyznaczyć obszary zwrotne. Różnica pomiędzy tymi narzędziami jest widoczna w stosunku pomiędzy ruchem na rynku. Dla przykładu- jeśli używamy wskaźnika większego od 1 to mamy do czynienia ze zniesieniem zewnętrznym, oraz gdy współczynnik jest mniejszy od 1 to jest to zniesienie wewnętrzne. Te ostatnie są przydatne w obliczaniu długości korekty w trendach spadkowych i wzrostowych, z kolei zniesienia zewnętrzne stosowane są dla mierzenia impulsów.

  1. Wzór obliczeń dla trendów wzrostowych prezentuje się następująco: 

  2. Cena= A+(B-A)*P

  3. Natomiast dla trendów spadkowych będzie to wzór: 

  4. Cena=A-(A-B)*P

  5. Gdzie A to cena 0%, B to cena 100% a P to poziom Fibonacciego.

Pomocne narzędzia w analizie technicznej pozwalają określić potencjalną kontynuację trendu. Ruch linii jest długoterminowy i kierunkowy- w górę lub w dół z możliwymi drobnymi korektami. Aby móc wykorzystać poziomy zniesień Fibonacciego podczas analizy technicznej konieczna jest identyfikacja punktu odwrócenia trendu oraz potencjalnego celu zysku. 

Zniesienia Fibonacciego i ich charakterystyka

Zniesienia Fibonacciego mają charakter uniwersalny i mogą być stosowane na wszystkich rynkach. To skuteczne narzędzia niezwykle przydatne podczas inwestowania na Forex. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia z wieloma różnymi typami narzędzi, takimi jak między innymi zniesienia czy zasięgi Fibo, które mogą okazać się nieocenione podczas oceny trendów na rynku.